Vyhodnocovanie dát

Vyhodnocovanie dát TIS WEB

TIS WEB® od VDO je novou generáciou programového nástroja na komplexné spravovanie dát (archiváciu a vyhodnocovanie vrátane priestupkov) z digitálnych tachografov (M dáta) a kariet vodičov (C dáta). Dáta sa do systému TIS WEB® načítavajú čítačkou kariet pripojenou ku počítaču, pomocou dátového kľúča ako DLK PRO Downloadkey II, importom dát manuálne, alebo plne automatizovane z centrálneho servera, kde sa dáta ukladajú na to určenými zariadeniami v rámci ich bezdrôtového prenosu cez mobilnú dátovú GSM (GPRS) sieť.

 

 

 

Vyhodnocovanie dát programom CarTracker TachoTEK

Program CarTracker TachoTEK je lokálne softwarové riešenie na správu údajov z kariet vodičov a z digitálneho tachografu. Pre jeho výkonnosť a jednoduchú obsluhu je tento program jedinečným riešením pre vodičov a pracovníkov dopravných firiem.

Najnovšia verzia je pokračovateľom doterajšej úspešnej série programov od TDCS spol. s r.o., ktorý začal verziou Tachograph Driver Card software 1.4, pokračoval verziou 2.0.1 s názvom Driver Card Software a končil najúspešnejšou verziou TDCS 3.

 

S ohľadom na nástup operačného systému Windows 10, sme prepracovali doterajší software tak, aby mohol byť bezproblémovo nasadení na tento OS. Okrem toho pri koncipovaní nové programu CarTracker TachoTEK sme vytvorili funkčné a cenové alternatívy, aby vyhovovali malým aj veľkým dopravcom. Podporované jazyky: bulharčina, čeština, nemčina, angličtina, španielčina, chorvátčina, maďarčina, poľština, slovinčina, turečtina.

Program má tri verzie (edície) podľa veľkosti firmy:

CarTracker TachoTEK 8 Driver edition  pre najmenšie dopravné firmy s max. 8 vodičmi Popis jednotlivých edícii na stránke výrobcu
CarTracker TachoTEK Small edition  pre menšiu dopravnú firmu nemá obmedzenia počtu vodičov ani vozidiel
CarTracker TachoTEK Company edition  určená pre väčšie dopravné firmy

 

Popis posledných zmien v programe a odkaz na stiahnutie najnovšej aktualizácie.

Dátové klúče

DLK PRO od VDO

DLK PRO Downloadkey II je poslednou generáciou dátového kľúča od VDO na sťahovanie, prenos a archiváciu dát z digitálnych tachografov (M dáta) a kariet vodičov (C dáta) integrovanou čítačkou kariet. Ide o kompaktný, ľahko prenosný a najviac rozšírený nástroj svojho druhu na trhu, ktorý svojou konštrukciou splní požiadavky prevádzkovateľov digitálnych tachografov v rámci sťahovania a archivácie dát. V prevedení /Priestupky/ je licencovaný bez obmedzenia počtu vodičov a vozidiel na kontrolu, vyhodnocovanie a tlač priestupkov. DLK PRO Downloadkey II Priestupky nie je náhradou systému TIS WEB®, iba ho dopĺňa.

 

 

 

 

Smart link

DTCO® SmartLink je zariadenie, ktoré zabezpečuje bezdrôtovú Bluetooth komunikáciu medzi digitálnym tachografom typu DTCO® 1381 od verzie 1.3 a mobilným telefónom typu smartphone s OS Android od verzie 4.1. Komunikáciu so zariadením SmartLink na strane mobilného telefónu s OS Android zabezpečujú dve voľne dostupné aplikácie na Google Play Store.

VDO Driver / Aplikácia pri nasadení SmartLink len pre potreby vodiča

TIS Web® Fleet / Aplikácia pri nasadení SmartLink pre potreby vodiča a správcu vozového parku

 

 

 

digiVU

digiVU – jeho výrobca firma Tachosys deklaruje ako špecialistu na sťahovanie tachografov STONERIDGE SE5000, ale funguje rovnako aj u tachografov VDO 1381. Do tachografu sa pripája špeciálnym konektorom, do PC pomocou dokovacej konzoly alebo redukciou USB. Prehratie údajov z klúča do PC sa vykoná automaticky po zasunutí do konzoly pomocou vlastného software, ktorý je súčasťou dodávky.

 

 

 

 

digiVU+

Hlavná výhoda digiVu+ je v kombinácii dátového kľúča s čítačkou kariet, čo umožňuje načítať údaje z jednotky vozidla, ale aj z karty vodiča. DigiVU+ je napájaný nezávislým zdrojom, batériou, čo urobí z digiVU+ mobilné zariadenie.

 

 

 

 

digiFobPro

Digifobpro2 – nová generácia mobilného zariadenia pre analýza kariet vodičov a vozidlových jednotiek (digitálnych tachografov)

Od roku 2008 je digifobpro hodnotený ako najlepšie zariadenie v oblasti mobilnej analýzy digitálneho tachografu. Vyplýva to zo skúseností mnohých kontrolných orgánov v celej Európe pri kontrolách kariet vodičov a dát z vozidla priamo na ceste. Nová generácia digifobpro nie je len jednoduchá aktualizácia už úspešného produktu, ale je to obrovský skok vpred, ktorý využíva nové technológie.

Terminálové riešenia

Downloadterminal VDO2

Downloadterminál II je poslednou generáciou dátového terminálu od VDO na sťahovanie, prenos a archiváciu dát z kariet vodičov (C dáta) integrovanou čítačkou kariet a z digitálnych tachografov (M dáta) stiahnutých dátovým kľúčom DLK PRO Downloadkey (nie je súčasťou dodávky). Prenos dát do PC je možný buď USB kľúčom, lokálnou LAN, alebo vzdialenou WLAN (WIFI) sieťou. 3,5″ TFT displej terminálu poskytuje rýchle, jednoduché, nenáročné a intuitívne prezeranie stiahnutých dát. Vďaka intuitívnemu menu umožňuje terminál zobrazovať kalendár aktivít vodičov a používaných vozidiel, celkový prehľad činností a zostávajúci čas jazdy za každého vodiča v súlade so sociálnou legislatívou. Terminál automaticky upozorňuje aj na potrebu nasledujúceho sťahovania dát. Koncepcia terminálu umožňuje jeho aktualizáciu cez internet a samotná správa dát je možná na diaľku priamo z kancelárie. Umiestnenie terminálu je možné iba v interiéry vodorovne na stôl, alebo zvisle na stenu.

 

digiPostPro

Terminálové zariadenie DigiPostPro slúži nielen na načítanie karty vodiča a pamäti tachografu, ale aj na okamžité vyhodnotenie priestupkov vodiča za posledných 28 dní, ktoré sa zobrazujú na LCD displeji.

Zariadenie po načítaní odosiela údaje na server buď cez sieť LAN, alebo cez GPRS. Vo verzii LAN je teda potrebné mať v mieste inštalácie prípojku na počítačovú sieť. Vo verzii GPRS sa do zariadenia vkladá SIMM karta mobilného operátora, ktorá umožňuje dátové pripojenie.
Obidve verzie potrebujú prípojku 220 V.

Taxametre T tiny

Taxametre T tiny

Taxameter T-Tiny má revolučný dizajn, ktorý je kompaktný a štýlový.

Napriek malým rozmerom (107 mm x 58 mm x 28 mm) a ľahkosti (135 g)  pojme veľké množstvo informácií, umožňuje ergonomické ovládanie a zobrazovanie informácií.

Diaľkové ovládanie umocňuje jednoduchosť ovládania.

Rozmery T-Tiny dovoľujú inštaláciu na ľubovoľné miesto v taxíku.

Mini taxameter T-Tiny spĺňa všetky požiadavky predpisu MID (má certifikáciu podľa európskej normy MID) a aktuálne platného znenia zákona č.56/2012 o cestnej doprave, v súlade s ktorým musí taxameter vydať cestujúcemu potvrdenie o zaplatenom cestovnom.

Kópie týchto potvrdení v papierovej, alebo elektronickej forme musia byť súčasťou registratúry prevádzkovateľa taxislužby. Výdaj potvrdeniek taxametrom v papierovej forme a ich kópií je zabezpečený cez externú tlačiareň.

Mini taxameter T-Tiny a tlačiareň majú všetky certifikácie vrátane CE certifikátu.