OBJEDNÁVANIE TELEFONICKY NA NIŽŠIE UVEDENÉ TELEFÓNNE ČÍSLA PRE JEDNOTLIVÉ PRACOVISKÁ

Pracovisko Martin

(príjem žiadostí na karty)

Kollárova 73, Martin
tel./fax: 043/4220 745, 043/4222 103
servistachografov@slovanet.sk
martin@servistachografov.sk

Pracovisko Žilina

(príjem žiadostí na karty)

Rosinská cesta 7
010 01 Žilina
areál STK MIKO s.r.o.
mobil:  0915 878 651

Pracovisko Prievidza

Opatovská cesta 1126/7
972 01 Bojnice
areál SLOVDEKRA s.r.o.
mobil: 0915 878 174

Pracovisko Liptovský Mikuláš

Demänovská 800
031 01 Liptovský Mikuláš
areál PROCAR
mobil: 0915 878 174

Pracovisko Púchov

Svätoplukova 1462
020 01 Púchov
areál STK Púchov
mobil: 0915 878 174

Pracovisko Rimavská Sobota

Sobôtka 118
979 01 Rimavská Sobota
areál ROSA PLUS
mobil: 0907 540 189

Pracovisko Dolný Kubín

Nábrežie Oravy 534/6
026 01 Dolný Kubín
areál Nort Slovakia Camion s.r.o.
mobil: 0907 461 735

Pracovisko Banská Bystrica

Partizánska 97
974 00 Banská Bystrica
areál SAD B.Bystrica
telefón:: 048/41 46 127

Pracovisko Banská Štiavnica

(pred tým Žiar nad Hronom)

Belianska 2
969 01  Banská Štiavnica
(areál STK-EK Banská Štiavnica)
mobil: 0907 461 735

Pracovisko Bardejov

Pod Lipkou 89
085 01 Bardejov
mobil: 0908 221 782

Pracovisko Lučenec

Továrenská 282/9
985 54 Lovinobaňa
areál spoločnosti N-Industry Park s.r.o.
mobil: 0907 540 189

Pracovisko Veľký Krtíš

Škultétyho 104
990 01 Veľký Krtíš
areál ELMOUR
mobil: 0907 540 189

Pracovisko Stará Ľubovňa

Prešovská 5
064 01 Stará Ľubovňa
areál BUS Karpaty
mobil: 0908 221 782

Pracovisko Humenné

Fidlíkova 1
066 01 Humenné
areál Kontrol-test,spol. s r.o.
mobil: 0905 527 937

Pracovisko Prešov

Jilemnického 4
080 01 Prešov
areál spoločnosti B.K.Prešov spol.s r.o.
mobil: 0908 221 782

Pracovisko Námestovo

Kliňanská 567
029 01 Námestovo
areál SAD Liorbus a.s.
mobil: 0907 461 735

Pracovisko Považská Bystrica

Zámostie 4488
017 01 Považská Bystrica
(areál J.T.Kontrols, s.r.o. Považská Bystrica)
mobil: 0915 878 174