Čím sa zaoberáme

null

Overovanie záznamových zariadení (tachografov)

VDO Siemens Continental

VeedRoot Stoneridge

ACTIA

null

Montáž taxametrov T-tiny

pozri sekciu Produkty
null

Predaj vyhodnocovacích zariadení a softvéru

pozri sekciu Produkty
null

Opravy a montáže tachografov

VDO Siemens Continental; 1311.37, 1314, 1318, 1324

VDO Siemens Continental; TCO 1319, DTCO 1381

Stoneridge 8300, 8400, 2400

Stoneridge SE 5000

null

Predaj krúžkov do analógových tachografov a kotučikov do digitálnych tachografov

null

Príjem žiadostí na karty vodičov a podnikové karty

(platí pre pracoviská Martin a Žilina)