Čím sa zaoberáme

Overovanie záznamových zariadení (tachografov)

      - VDO Siemens Continental
      - VeedRoot Stoneridge
      - ACTIA

Overovanie tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách

Montáž taxametrov T-tiny - pozri sekciu Produkty

Predaj vyhodnocovacích zariadení a softvéru - pozri sekciu Produkty

Oprava a montáž tachografov

       - VDO Siemens Continental; 1311.37, 1314, 1318, 1324
       - VDO Siemens Continental; TCO 1319, DTCO 1381
       - Stoneridge 8300, 8400, 2400
       - Stoneridge SE 5000

Predaj krúžkov do analógových tachografov a kotučikov do digitálnych tachografov

Konktaktuj nás
Všetky polia je treba vyplniť. Nesprávny email. Ďakujeme za správu.
.